Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Det-SamaMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 122 Deviations 826 Comments 8,182 Pageviews
×

Newest Deviations

AFTER ALL by Det-Sama AFTER ALL :icondet-sama:Det-Sama 13 9 M I R A C L E by Det-Sama M I R A C L E :icondet-sama:Det-Sama 11 4 Angel by Det-Sama Angel :icondet-sama:Det-Sama 5 0 Quotes #1 by Det-Sama Quotes #1 :icondet-sama:Det-Sama 0 0 Dream [ CVF - 050717 ] by Det-Sama Dream [ CVF - 050717 ] :icondet-sama:Det-Sama 8 2 PACK 200+ WATCHERS [ 030717 ] by Det-Sama PACK 200+ WATCHERS [ 030717 ] :icondet-sama:Det-Sama 48 115 See you by Det-Sama See you :icondet-sama:Det-Sama 3 0 DEATH by Det-Sama DEATH :icondet-sama:Det-Sama 5 0 My King / Cover Face / by Det-Sama My King / Cover Face / :icondet-sama:Det-Sama 2 0 Pack 3 PSDs Coloring [ 1905017 ] by Det-Sama Pack 3 PSDs Coloring [ 1905017 ] :icondet-sama:Det-Sama 7 14 On the river by Det-Sama On the river :icondet-sama:Det-Sama 3 0 Taeyeon by Det-Sama Taeyeon :icondet-sama:Det-Sama 10 0 Want to say by Det-Sama Want to say :icondet-sama:Det-Sama 1 0 Night Sky / Galaxy / by Det-Sama Night Sky / Galaxy / :icondet-sama:Det-Sama 3 0 [ Cover Face ] No name ( 140217 ) by Det-Sama [ Cover Face ] No name ( 140217 ) :icondet-sama:Det-Sama 3 0 [ Collab ] No name - With Mychiyo by Det-Sama [ Collab ] No name - With Mychiyo :icondet-sama:Det-Sama 6 2
Groups

deviantID

Det-Sama's Profile Picture
Det-Sama

Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Welcome to my profile !~
About me ♥
Name : D.E.T / DS
S.E.X : Male
D.O.B : 9/10

Interests

Donate

Det-Sama has started a donation pool!
45 / 50

You must be logged in to donate.
:iconkobawashi::iconkarjk::iconkorinpcv2k3:Anonymous

Comments


Add a Comment:
 
:iconxxpolo:
xxPolo Featured By Owner Aug 18, 2017  New Deviant
thanks for the watch
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 4, 2017  Student Artisan Crafter
Thăm ạ <3
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Aug 5, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn em <3 Ngày vui vẻ em nhé <3
- Dạo này anh bận quá, không có time sang thăm, để em sang thế này thật ngại quá ..
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 5, 2017  Student Artisan Crafter
Có sao đâu ạ <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 29, 2017  Student Artisan Crafter
/ Ném đá / - / Phá vườn / - / Phá nhà /
/ Hét / Thăm ạ !!!!!!!!!!!!! / Chạy/ Neko Emoji-05 (Rolling) 
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jul 29, 2017  Student Interface Designer
/ Nhặt đá / - / Bỏ thùng rác / - / Nhìn / - / Cười /
/ Nói nhẹ nhàng / Gahhhhhhh !~ Cảm ơn Llama Emoji-48 (I'm Cool with Mah Sunglasses) [V2] 
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Jul 28, 2017  Student Artist
Cảm ơn cậu đã watch ^^
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 26, 2017  Student Artisan Crafter
Em thăm :v
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jul 26, 2017  Student Interface Designer
- Chào em !~ Chúc em ngày vui vẻ <3 
- Sắp hết hè rồi, cố gắng thực hiện những điều chưa làm nhé !~
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 27, 2017  Student Artisan Crafter
- Vâng em cảm ơn ^^
- Em biết rồi ạ, mà ở em học muộn nên chắc tháng 9 mới học ạ.
  Dù sao em cũng cảm ơn nhiều lắm ạ <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 5, 2017  Student Artisan Crafter
Em thăm ạ
Ngày an ~
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jul 5, 2017  Student Interface Designer
- Cảm ơn em :33
- Chúc em ngày vui vẻ <3
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 5, 2017  Student Artisan Crafter
Em cảm ơn ạ
Reply
:iconvellazhangyunn:
vellazhangyunn Featured By Owner Edited Jul 4, 2017  New Deviant Student Interface Designer
Cám ơn cậu vì đã watch ạ.
Làm quen được không? :3
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jul 4, 2017  Student Interface Designer
- Hế lu Llama Emoji-02 (Blush) [V1] Rất sẵn lòng làm quen Llama Emoji-23 (Shyness) [V1]  
Reply
:iconvellazhangyunn:
vellazhangyunn Featured By Owner Jul 4, 2017  New Deviant Student Interface Designer
Ô hô hô hân hạnh qué :">> Tui là Mòe xênh đẹp 2k2 nà~
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jul 4, 2017  Student Interface Designer
Chào Mòe xênh đẹp One Punch Man - Saitama  (Happy)  V1 Tui là Dép xênh đẹp 2k1 nè ~ LazyIcon I wanna use - 33 :D   
Reply
(1 Reply)
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jun 24, 2017
Làm quen chứ ?
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Interface Designer
- Hân hạnh Llama Emoji-46 (This and That) 
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jun 24, 2017
Poo - Nữ - 2k2 :v
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jun 25, 2017  Student Interface Designer
Dép - Bê ... nhầm NAM Llama Emoji-16 (Nose Bleed) [V1] - 2K1 Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Reply
(1 Reply)
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jun 17, 2017  Student Artisan Crafter
Thăm anh trai!
Ngày an! [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel [i]: potted flower pixel 
Reply
:icondet-sama:
Det-Sama Featured By Owner Jun 17, 2017  Student Interface Designer
Omg Jin Omg Jin Omg Jin 
- Chuchoameoi Llama Emoji-07 (Hopeless or Scared) [V1] Chơi DA mà cứ tưởng chơi bên Zing không Llama Emoji-17 (Sweating) [V1] 
- Cảm ơn gái nha Llama Emoji-21 (Speechless) [V1] Chúc gái ngày tốt lành Llama Emoji 27 (Awesome) [V2]   
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jun 17, 2017  Student Artisan Crafter
Gái cảm ơn!
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jun 10, 2017  Student Artisan Crafter
Tớ có thể làm quen?
Reply
Add a Comment: